Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

ปรึกษาเรื่องการขอสินเชื่อ เพื่อคนไทยในต่างประเทศ

บริษัท SIAM BIZ คือพันธ์มิตรกับธนาคารหลายแห่งของประเทศไทย ที่ให้คำปรึกษาและการดำเนินการทางด้านสินเชื่อสำหรับสิ่งปลูกสร้าง ในประเทศไทย

 1. สินเชื่อเพื่อที่ดินพร้อมบ้าน
 2. สินเชื่อเพื่อคอนโด ห้องชุด
 3. สินเชื่อ ที่ดิน
 4. จำนองเพื่อกู้ ซ่อมแซม ชำระหนี้
 5. กู้เพื่อประกอบการธุรกิจ

การเงินและสินเชื่อ สำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ ไม่ได้ยุ่งยากอีกต่อไปแล้ว    

 1. ไม่ต้องเสี่ยงเสียเงินก่อน หากคุณไม่ได้อะไรจากเรา คุณไม่ต้องจ่ายเงิน
 2. คนไทยในต่างประเทศ หรือชาวต่างประเทศที่ทำงานในไทยขอสินเชื่อได้
 3. ขึ้นตอนขอสินเชื่อทำได้ในประเทศที่คุณอยู่อาศัยไม่ต้องบินกลับไทย
 4. สอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 5. สามารถขอรับข้อมูลก่อนตัดสินใจ
 6. ประสบการณ์ ผู้จัดการ สินเชื่อธนาคาร 3 แห่ง ของประเทศไทย